Yay'ın sapma'sı

Bu hesaplayıcı ile katsayısının bilindiği bir baskı yay'ının belli bir kuvvet ile yüklendiğinde aldığı sıkıstırılmıs uzunluğunu hesaplamak mümkün.

Giriş değerleri

 Serbest yay uzunluğu, Lfree:    
 Yay'a uygulanan kuvvet, F:    
 Yay'ın katsayısı, k:    

Sonuç

 Sıkıstırılmıs yay uzunluğu, Ldef:  0.7500 cm