Yay'ın uyguladığı kuvvet

Bu hesaplayıcı ile katsayısının belli olduğu bir yay'ın belirli bir miktar sıkıstırıldığında uyguladığı kuvvet'i hesaplamak mümkün.

Giriş değerleri

 Serbest yay uzunluğu, Lfree:    
 Sıkıstırılmıs yay uzunluğu, Ldef:    
 Yay'ın katsayısı, k:    

Sonuç

 Yay tarafından uygulanan kuvvet, F:  0.0250 N