Yay katsayısı k

Bu hesaplayıcı ile bir yay'ın yay katsayısını hesaplamak mümkün eğer o yay'ın belirli bir uzunluğa sıkıstırıldığında uyguladığı kuvvet biliniyorsa.

Giriş değerleri

 Serbest yay uzunluğu, Lfree:    
 Sıkıstırılmıs yay uzunluğu, Ldef:    
 Yay'a uygulanan kuvvet, F:    

Sonuç

 Yay katsayısı, k:  10.000 N/m