Kuvvet ve gerilme

Bu hesaplayıcı ile katsayısının belli olduğu bir yay'ın belirli bir mikrat sıkıstırıldığında uyguladığı kuvvet'i hesaplamak mümkün.

Bununla birlikte yay'ın geometrisinı kullanarak maximum kesme gerilmesini de hesaplamak mümkün.

Giriş değerleri

 Serbest yay uzunluğu, Lfree:    
 Sıkıstırılmıs yay uzunluğu, Ldef:    
 Tel çapı, d:    
 Yay'ın dıs çapı, Douter:    
 Yay'ın katsayısı, k:    

Sonuç

 Yay tarafından uygulanan kuvvet, F:  0.1300 N
 Maximum kesme gerilmesi, Tmax:  1.2501 ksi