Baskı yayları

 

Baskı yayları sıkıştırma yoluyla enerji depolama, yük (kuvvet) sağlama veya basınca yönelik kuvvetlere karşı koyma amacı ile kullanılır.

     

Basma Yaylar, metal veya metal alışımından yapılan ve üzerine yüklenen yükün etkisi yönünde esneyerek bu etkiyi karşılayan ve üzerindeki yük kalktığında depoladığı enerjinin etkisi ile ilk durumunu alan elemanlardır.

     

Genellikle yuvarlak kesitli telin , vida dişi helisi şeklinde ve silindir biçiminde sarılarak meydana getiren yaya, silindirik helisel yay denir. Silindrik helisel Basma yaylarda kuvvetler lineer olarak elde edilir. Lineer olmayan kuvvetler elde etmek için fıçı veya konik yaylar imal edilir. Basma yaylarında , ortalama yay çapının, tel çapına oranına , sarım oranı [ yay indeksi ] denir ve bu oranın 4 ile 11 arasında olması tercih edilmelidir. Yayın oturma yüzeyine dik durmasının istendiği durumlarda yayın kapalı uçları taşlanarak düzgün bir oturuma yüzeyi sağlanır.

     

Firmamızda sabit veya değişken hatveli, taşlamalı veya taşlamasız silindirik veya konik her türlü basma yay, standartlara uygun imal edilmektedir. İstenildiği takdirde dikdörtgen kesitli tel kullanılarak da basma yay imalatına yapmak mümkündür.